Svarsrapportering

Från laboratoriets informationssystem ’Labka II’ sker all svarsrapportering automatiskt.

Det finns två typer av svarsrapportering.


Elektroniska svar (EDI-svar) till alla användare av ’Vårdsystem NCS Cross’, svaren rapporteras med ett fast intervall dygnet runt.

Pappersutskrifter till övriga rekvirenter, vilka skrivs ut en gång/vardag på laboratoriet, kuverteras och skickas via post till rekvirenten.

Svarsutlämning via telefon

Undvik i möjligaste mån förfrågningar om analys/provsvar per telefon. Telefonsvar innebär alltid risk för missuppfattningar. Då analys/provsvar ändå erhålls per telefon ska svaret alltid upprepas.

Dokumenteras i Labka att svar har lämnats ut via telefon.

Vid förfrågningar om analys/provsvar från annan än beställaren hänvisas alltid till remitterande enhet.

Svar lämnas aldrig ut via telefon vid: 

 
Beställningar från Landstingshälsan elller  analyssvar gällande missbruksdroger.                                              

 

Senast uppdaterad 2017-03-06 14:14:55 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren