Märkning av rör

Så här märker du dina rör.

Klistra etiketterna lodrätt över ev. befintlig rör-etikett,
direkt under proppen.

   

Märkning av SR-rör

                   

Riv av nedersta delen av etiketten. Klistra etiketten lodrätt direkt under 
                                                  proppen.

Senast uppdaterad 2017-03-06 12:52:58 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren