Provtagning och provhantering

Allmänt om provtagning

Korrekt patientförberedelse, provtagning och provhantering är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat.

Kontrollera före provtagning om speciella föreskrifter finns avseende provtagning och hantering inför analys. Vissa analyser kräver särskild behandling direkt efter provtagning.

Patientens identitet

Patientens identitet ska alltid kontrolleras före provtagningen. Det är provtagarens ansvar att provtagningen är utförd korrekt samt att kopplingen mellan patient, remiss och provrör är säkerställd.

Att tänka på för att undvika hemolys

Hemolys innebär att röda blodkroppar går sönder så att blodkroppsinnehållet läcker ut i serum/plasma. Detta stör åtskilliga analyser.

För att minska risken för hemolys vid venprovtagning: 

  • Låt huden lufttorka innan provtagningen påbörjas.
  • Kanyl anpassas efter kärlstorlek. Tunn kanyl i kärl med stort flöde kan orsaka hemolys.
  • Undvik provtagning via venflon. Röda blodkroppar går sönder i venflonkammaren.
  • Om röret fylls fort (skummar i röret) - ändra rörets lutning så att strålen träffar rörväggen.
  • Om röret fylls långsamt - försök öka flödet genom att försiktigt ändra nålens läge.
  • Låt prov svalna några minuter före transport i rörpost (undantag blodgaser).
  • Låt prover svalna före förvaring i kyla. Kondens rinner ner i blodet och medför hemolys.

Senast uppdaterad 2017-03-06 13:23:44 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren