Kontakt, labinstruktör

Informerar om de olika delarna i preanalysen: patientförberedelser, remiss, provtagningsmaterial, provhantering, förvaring och transport.

Labinstruktören har två arbetsområden, den preanalytiska fasen och det patientnära analysarbetet. 

Syftet är:

  • Minska antalet preanalytiska fel.
  • Samordna patientnära instrument.
  • Öka samarbetet med våra kunder.
  • Samordna utbildningsinsatser samt medverka vid utvärdering gällande patientnära utrustning.
  • Vara kontaktperson mellan våra kunder och laboratoriet.
  • Ingår i expertgruppen för upphandling av lab.produkter.T ex material för provtagning och patientnära analyser.

En korrekt preanalytisk process är nödvändig för en hög kvalitet på provsvaren.

Vi tar även emot studiebesök.

Labinstruktör Lisbeth Johansson
labinstruktor@ltblekinge.se
Tel 0455-734564

Senast uppdaterad 2017-03-06 13:21:43 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren