Information till patient

Att tänka på inför besöket hos oss.

 • Ta med dig remiss/kallelse och legitimation.
 • Blodprov tas i armvecket eller i fingret.
 • Du kan inte ringa till oss för att få reda på provsvar. 
 • Alla provsvar lämnas av sekretesskäl bara till din läkare.

Inför blodprovstagning

 • För att underlätta provtagningen är det bra om du har tröja eller skjorta som är lätt att kavla upp ärmen på.
 • Dygnet före provtagningen bör du avstå från extrem fysisk aktivitet samt överdrivet födo- och alkoholintag.
 • För att få ett så korrekt resultat som möjligt bör du inte röka eller snusa timmen före provtagningen.
 • Du bör om möjligt sitta ner och vila 15 minuter före provtagningen. Kroppsläget påverkar fördelningen av vätska i kroppen och därigenom många analysresultat.

Fasteprov

 • Har du fått besked om att provet ska tas fastande innebär det att du endast får inta vatten efter klockan 22.00 kvällen före du kommer för provtagning, om inget annat anges.
 • Fastande patienter får inte röka eller snusa.

Prov för läkemedelsanalys

 • Om provtagningen görs för att kontrollera doseringen av ett visst läkemedel ska du inte ta denna tablett före provtagningen.
 • Prov skall tas på morgonen, om inget annat anges.
 • Ta gärna med dig medicinen så att du kan ta den direkt efter provtagningen.

Provtagning efter kontraströntgen
Polikliniska patienter

 • Blodprovstagning ska ej ske samma dag som röntgen med intravenöst kontrastmedel utförts.
 • Man bör ta sina prover antingen före röntgenundersökningen eller så återkommer man dagen efter röntgenundersökningen för provtagning.

Provtagning för blod i avföring, F-blod

Provtagning för Kalprotektin, avföringsprov i burk

Provtagning för spermaanalys vid infertilitet

Provtagning för spermaanalys efter sterilisering

Samla urin i ett dygn

Samla urin i ett dygn med saltsyra

Senast uppdaterad 2018-05-22 11:00:59 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren