Efterbeställning av analys


Om annat ej anges i Analysportalen gäller följade
tidsintervall vid efterbeställning av analys.

Angiven tid avser tid efter provtagning.

Typ av provmaterial           Efterbeställning

Rutinkemi                              

Serum, plasma och urin     4 timmar

Hematologi

EDTA-rör                         Uppgifter om hållbarhet för resp. parameter. 
                                      Se: Analysportalen

Koagulation  

Citratrör                           PK  24 timmar
                                       D-dimer 4 tim 
                                       APT-tid  4 tim, avskiljt inom 1 tim
                                       AT  4 timmar*
                                       Fibrinogen  4 timmar*
                                    * Gäller endast Karlskrona

Immunokemi  

Serum och plasmarör       4 timmar
                                      PTH 1 timma

Immunologi

Serum och plasmarör      4 timmar

Allergi

Serumrör                       2 månader* (Sparas fryst på lab för möjlighet
                                                       till kompletterande analyser)
                                   * Gäller endast Karlskrona        

                          

Senast uppdaterad 2017-03-06 13:21:04 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren