Laboratorier

Basenheten Laboratoriemedicin Blekinge omfattar verksamheten klinisk kemi, transfusionsmedicin samt patologi/cytologi.

Välkommen till laboratorierna i Blekinge. 

Verksamheterna inom Laboratoriemedicin Blekinge är ackrediterade av Swedac enligt ISO 15 189. För respektive klinik inom laboratoriemedicin finns en förteckning upprättad över ackrediterade analyser eller diagnos-områden. Denna förteckning benämns ”Ackrediteringens omfattning”. 

                                       

Laboratoriemedicin Blekinge är en viktig samarbetspartner till övriga kliniker och vårdgivare i länet. Analysverksamheten syftar till upptäckt eller uteslutande av sjukdom och ger därmed vägledning i den medicinska diagnostiken och behandlingen av patienter.

Enheten för transfusionsmedicin (blodcentralen) tillhandahåller blod genom blodgivare. Blodprodukter framställs för att ge behovet bl.a. för operation, traumasjukvård och hematologiska behandlingar.

Information kring provtagning Karlshamn / Karlskrona finns under rubriken Klinisk kemi, Kontakt / öppettider.

Information kring blodgivning finns under rubriken Transfusionsmedicin / Blodcentral.

Information kring punktionsmottagning finns under rubriken Provtagningsanvisningar, Provtagningsanvisningar för patologi och cytologi

Senast uppdaterad 2017-04-20 11:33:17 av Sverker Berggren

Nyheter

2018-10-08
Nu finns ett nytt LABNytt att läsa.

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren

Kontakta blodcentralen

Kontaktuppgifter till blodcentral:
Karlshamn: 0454-73 22 67
Karlskrona: 0455-73 46 02

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren