Beredningsgrupp

Här hittar du information om beredningsgruppens arbete.

Under Samverkansnämnden finns en Beredningsgrupp bestående av företrädesvis chefer inom Hälso- och sjukvård med kunskap om hjälpmedelsfrågor, som representerar respektive huvudman.

Beredningsgruppen är beredande organ till Samverkansnämnden.
Verksamhetschefen för Hjälpmedelscenter är föredragande i Beredningsgruppen. Beredningsgruppen föreslår sammansättning och deltagare i anvisningsgrupper.

Senast uppdaterad 2018-11-22 06:45:55