Hjälpmedelscenter

Hjälpmedelscenter finns på Rosenholm i Karlskrona och här servas landstinget och länets alla kommuner med hjälpmedel.

Hjälpmedelscenter tillhandahåller hjälpmedel för

  • rörelsehinder
  • medicintekniska behandlingshjälpmedel
  • kognitionshjälpmedel
  • kommunikationshjälpmedel
  • synhjälpmedel

Hjälpmedelscenter ansvarar för information och rådgivning, inköp, lagerhållning, distribution, återtagande, rekonditionering, reparationer och anpassning av hjälpmedel.

Hur får man hjälpmedel?

Hjälpmedel förskrivs utifrån den enskildes behov och funktionsnedsättning. Om du är i behov av hjälpmedel kan du exempelvis vända dig till din vårdcentral, habiliteringen/rehabiliteringskliniken/ syncentralen på sjukhuset eller kommunens äldreomsorg/ handikappomsorg/hemsjukvård. 

Hjälpmedel provas ut av och förskrivs i första hand av legitimerad vårdpersonal, exempelvis arbetsterapeuter, fysioterapeuter/ sjukgymnaster, logopeder och synpedagoger.

Hjälpmedel är personligt förskrivna och de flesta hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt, med vissa undantag.

Alla hjälpmedel ägs av landstinget och ska lämnas tillbaks när behovet upphör.

Handbok för hjälpmedelshantering

Handboken innehåller information om hur hjälpmedelshanteringen fungerar i Blekinge. Innehållet i handboken baseras på gällande lagstiftning samt de politiska beslut som fattats i Blekinge angående hjälpmedel.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2018-02-02 10:48:21

Kontakt

Postadress:
Hjälpmedelscenter
Wämö center
371 81 Karlskrona

Besöksadress:
Hjälpmedelscenter
Skrädderivägen, Rosenholm
371 55 Karlskrona

Kundtjänst:
Telefon: 0455-73 6335
Telefontid: vardagar 8.00-15.30
E-post: hjalpmedelscenter@ltblekinge.se

Teknisk service:
Telefon: 0455-73 1096
Telefontid: vardagar 8-9 och 13-14 (telefonsvarare övrig tid)
E-post: tekniskservice.hmc@ltblekinge.se

Andra enheter med ansvar för hjälpmedel:
Syncentralen
Hörselvården
Ortopedtekniska avdelningen