Valbara vårdcentraler

Alla vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge har blivit godkända av Landstinget Blekinge. En godkänd vårdcentral känner du igen genom symbolen för Hälsoval Blekinge.

För att bli godkänd måste de erbjuda det grunduppdrag som landstinget fastställt och som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, rådgivning, förebyggande insatser, rehabilitering, barnhälsovård och psykiatrikompetens. Vårdcentralerna måste också följa hälso- och sjukvårdens lagar och föreskrifter, ha hög kompetens och ge vård av god kvalitet.

Godkända vårdcentraler

Följande vårdcentraler är godkända av Landstinget Blekinge. Klicka på respektive länk för att komma till vårdcentralernas webbsidor.

Karlshamns kommun

Karlskrona kommun

Olofströms kommun

Ronneby kommun

Sölvesborgs kommun

Senast uppdaterad 2014-06-13 10:42:06 av Jens Qwarngård