Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge

"Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge" beskriver Landstinget Blekinges vårdvalsmodell Hälsoval Blekinge i detalj.

2009 beslutade Riksdagen att landstingen från och med 2010 ska ha ett vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Ett sådant vårdvalssystem ska följa Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Lagstiftningen ligger tillsammans med bland annat "Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge", till grund för landstingets vårdvalsmodell Hälsoval Blekinge. Innheållet i uppdragsbeskrivningen korrigeras varje år och beslutas av Landstingsstyrelsen.

Uppdragsbeskrivningen och regelboken är skriven med patientens bästa i centrum och skall också tolkas utifrån detta.

Senast uppdaterad 2018-05-23 09:44:25 av Emma Karlsson