Så här ansöker du

Godkännandet av en vårdenhet inom Landstinget Blekinges hälsoval handläggs centralt och producentneutralt inom landstingets organisation. Handläggning av ansökan ska ske inom två månader.

Upphandling sker enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Dialogmöten sker med samtliga sökande som ansökt om godkännande för sin vårdenhet. Mötena behandlar en presentation av den sökandes planerade vårdverksamhet inom hälsovalet och hur den sökande ska kunna klara av landstingets krav för godkännande. De sökande som uppfyller hälsovalets krav blir godkända.

Uppföljning av verksamheten sker sedan efter att verksamheten vid vårdenheten kommit igång och utifrån vad som framgår av "Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge".

Ansökning

Kompletta ansökningar om att få en vårdenhet godkänd inom Hälsoval Blekinge skall lämnas eller skickas till:

Landstinget Blekinge
Hälsovalsavdelningen
Wämö Center
371 81 KARLSKRONA

Märk kuvertet med "Ansökan Hälsoval Blekinge".

Kopia på den kompletta ansökan med bilagor ska även bifogas på USB-minne eller CD-skiva.

Frågor

Frågor från intresserade sökande angående Hälsoval Blekinge eller kring ansökan är välkomna ringa eller e-posta.

Senast uppdaterad 2016-02-12 11:07:08

Kontakt

Via landstingets växel:
0455-73 10 00

E-post:
halsoval@ltblekinge.se