Formulär för webbinformation om vårdenheten

När en vårdenhet har skrivit avtal med Landstinget Blekinge om att vara med i Hälsoval Blekinge, kommer viss grundinformation om vårdenheten läggas på vår webbplats för att medborgarna ska kunna jämföra utbudet i hälsovalet.

Uppgifterna som ska visas lämnas genom detta formulär. För att snabbare få ut uppgifterna går det bra att lämna in uppgifterna redan i samband med ansökan. Uppgifterna kan justeras senare och inget publiceras förrän avtal med landstinget är tecknat. Givetvis kan uppgifterna också lämnas in vid ett senare tillfälle.

Formulär för utskrift (i word)

Uppgifter för webbinformation

Fält markerade med * måste fyllas i

Grundläggande information

Kontaktuppgifter

Tjänster
Hur bokar man tid?
Finns det fler e-tjänster utöver basutbudet (receptförnyelse och avboka tid)? *
Erbjuder vårdenheten några extra tjänster utöver de som finns i grunduppdraget (t ex hälsokontroll, intyg, resevaccination)? *
Kan patienterna lista sig på en specifik läkare? *
Finns det tillgång till både manliga och kvinnliga läkare? *
Talar personalen några andra språk än svenska? *


Uppgiftslämnare

Senast uppdaterad 2014-02-27 18:20:50 av Jens Qwarngård