Hälsoval Blekinge

Hälsoval Blekinge är en vårdvalsmodell för primärvård enligt lagen om valfrihetssystem. Intresserade vårdgivare är välkomna att ansöka om att delta i Hälsoval Blekinge.

Hälsoval Blekinge utgår från att primärvården ska vara ett förstahandsval för medborgaren vid behov av vård. Vårdenheter inom hälsovalet ska genom hög tillgänglighet, behovsanpassad vård och god kvalitet ge medborgarna den bästa möjliga hälso- och sjukvården.

Alla vårdgivare som uppfyller Landstinget Blekinges krav och villkor blir godkända. Efter dialog med landstinget kan godkännande ske och avtal tecknas. Därefter kan vårdgivaren etablera sig och bedriva vård inom Landstinget Blekinge.

Välkommen med ansökan!

Så här gör du som patient

1177.se är landstingens gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård. Där kan du som patient läsa om Hälsoval Blekinge, hur du byter vårdcentral, om du kan välja en specifik läkare med mera.

Besök 1177.se - råd om vård på webben. 

Senast uppdaterad 2016-05-03 09:51:17

Kontakt

Ralph Harlid Ralph Harlid Planeringsdirektör Landstinget Blekinge 0455-73 40 12 och 0734-47 10 18

Kontakt

Via landstingets växel:
0455-73 10 00

E-post:
halsoval@ltblekinge.se