Tillvägagångssätt för primärvårdsläkare eller kommunal sjuksköterska vid direktinläggningar

Tillvägagångssättet är enligt följande:

  1. Kommunal sjuksköterska kontaktar primärvårdens beredskapsjour för att diskutera om patienten bör läggas in på sjukhuset.
  2. Primärvårdens beredskapsjour bedömer, antingen via hembesök hos patienten eller via telefonrapport från kommunal sjuksköterska, om det är aktuellt med direktinläggning.
  3. Om patienten bedöms som lämplig för direktinläggning kontaktar primärvårdens beredskapsjour alternativt kommunal sjuksköterska Medicinklinikens "husjour" i Karlshamn och föreslår direktinläggning.
  4. Medicinklinikens "husjour" i Karlshamn bedömer i samråd med primärvårdens beredskapsjour/ kommunal sjuksköterska om patienten ska direktinläggas. I samband med denna kontakt beslutas om patienten kan vårdas i öppenvård, läggas in via direktinläggning eller bör föras till akutmottagningen i Karlskrona. Efter kontroll av vårdplats för patienten är det ansvarig "husjour" på sjukhuset som fattar beslut om direktinläggning av patienten. Om det vid det aktuella tillfället är fullbelagt på berörda vårdavdelningar råder sedvanliga rutiner för överbeläggningar.

Senast uppdaterad 2014-03-19 11:38:59 av Jens Qwarngård

Bilaga: checklista

Checklistan finns för nerladdning på sidan "Direktinläggning på medicinkliniken i Karlshamn". Fyll i och skicka till medicinmottagningen i Karlshamn.