Aktualisera patient för direktinläggning

Såväl patienten själv, anhöriga, personal från kommunens hemsjukvård eller särskilt boende som personal från primärvården kan aktualisera frågan om möjlighet till direktinläggning. Initialt tas frågan upp med patientens ansvarige läkare i primärvården som beslutar om remiss ska skickas till Blekingesjukhuset.

Även Blekingesjukhusets samtliga kliniker har möjlighet att aktualisera patient för direktinläggning.

Senast uppdaterad 2014-03-19 11:37:00 av Jens Qwarngård

Bilaga: checklista

Checklistan finns för nerladdning på sidan "Direktinläggning på medicinkliniken i Karlshamn". Fyll i och skicka till medicinmottagningen i Karlshamn.