Direktinläggning på medicinkliniken i Karlshamn

Direktinläggning är i första hand aktuellt för äldre, multisjuka patienter. Definitionen av äldre multisjuka patienter följer den statliga överenskommelsen "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013" som anger att "Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom".

Begreppen "äldre multisjuk" och "mest sjuka äldre" är på denna sida synonyma.

Direktinläggning är endast aktuellt för de patienter som erhållit särskilt dokumenterat medgivande (kort) för direktinläggning på medicinavdelning i Karlshamn.

Med direktinläggning avses:

  • Inläggning av patient efter överenskommelse mellan primärvårdsläkare och Medicinklinikens "husjour" på sjukhuset i Karlshamn. Detta kan även ske efter bedömning av kommunal sjuksköterska, som efter kontakt med ansvarig primärvårdsläkare, kontaktar "husjouren".
  • Inläggning av patient som själv, eller via anhöriga, kontaktar Medicinklinikens "husjour" och överenskommelse sker om direktinläggning. Vid behov kan "husjouren" ta kontakt med aktuell kommuns sjuksköterska för samråd.
  • Inläggning av patient som, efter kontakt mellan ambulanspersonal och Medicinklinikens "husjour", och efter beslut av "husjouren" medges direktinläggning.

På dessa sidor kan du läsa mer om direktinläggning på medicinkliniken i Blekinge. Du kan även ladda ner remisskriterier med en vägledande checklista.

Relaterade dokument

Senast uppdaterad 2014-06-25 11:03:19 av Jens Qwarngård

Kontakt

Bilaga: checklista

Checklistan finns för nerladdning på sidan "Direktinläggning på medicinkliniken i Karlshamn". Fyll i och skicka till medicinmottagningen i Karlshamn.