Barnhälsovård

Här hittar du information från barnhälsovårdsteamet i Landstinget Blekinge.

Barnhälsovårdsöverläkare och barnhälsovårdsamordnare (BHV-teamet) har i uppdrag att utbilda, informera och kommunicera med professionen inom barnhälsovården genom att bland annat anordna fortbildning, nätverksträffar och distribuera nyhetsbrev.  

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Barnhälsovården erbjuder universella och riktade insatser genom mottagnings- och hembesök, hälsovägledning, hälsoövervakning, vaccinationer och föräldrastöd.

Vägledande i arbetet är Rikshandboken i barnhälsovård samt Socialstyrelsens vägledningsdokument för barnhälsovården.

BHV-teamet främjar verksamhetsutveckling genom kvalitetsuppföljning, utveckling av metoder och att ge metodstöd samt bevaka och följa barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv.

Senast uppdaterad 2018-06-11 16:16:01 av Sverker Berggren

Kontakt

Sofia Hellerfelt Barnhälsoöverläkare Barn- och ungdomskliniken 0734 - 47 12 78
Johanna Tell Johanna Tell Barnhälsovårdssamordnare Hälsovalsavdelningen 0455-73 54 08 och 0734-47 12 87
Linda Håkansson Barnhälsovårdssamordnare Hälsovalsavdelningen 0734 - 47 12 79
Kerstin Kruber Barnhälsovårdspsykolog Barn- och ungdomspsykiatri 0454 - 73 29 00