För vårdgivare

Sidorna under För vårdgivare riktar sig både till dig som landstingsanställd och för dig som jobbar i en organisation utanför Landstinget Blekinge.

Vem som helst kan läsa informationen på dessa sidor, men de riktar sig till de som på något sätt samarbetar med Landstinget Blekinge.

Senast uppdaterad 2018-08-23 11:15:03 av Sverker Berggren

1177 Vårdguiden för vårdpersonal

1177 Vårdguiden för vårdpersonal

Information, verktyg och tips om hur du kan använda 1177.se i mötet med patienter

Inbjudan till utbildning

Inbjudan till utbildning

Samverkan för en
trygg och säker utskrivning - LOS

Lämna synpunkter på analysportalen

För att kunna utveckla analysportalen för klinisk kemi och göra den så bra som möjligt behöver vi dina synpunkter.