Viltolycka

2017-07-10 01:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Viltolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-07-10 01:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 11-20 år
Geografiskt hemområde: Utomläns
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-07-10 05:30:34

Tidigare rapporter.