Trafikolycka

2018-06-30 11:25

Olycksfallsrapport

Rubrik: Trafikolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-06-30 11:25
Antal skadade: 2

Skadad person: Kvinna
Ålder: 71-80 år
Geografiskt hemområde: Utomläns
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Skadad person: Kvinna
Ålder: 71-80 år
Geografiskt hemområde: Utomläns
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2018-06-30 13:23:11

Tidigare rapporter.