Trafikolycka

2018-04-24 20:10

Olycksfallsrapport

Rubrik: Trafikolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-04-24 20:10
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Avliden
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2018-04-25 00:22:44

Tidigare rapporter.