trafikolycka

2017-12-17 00:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: trafikolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-12-17 00:00
Antal skadade: 3

Skadad person: Man
Ålder: 31-40 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Skadad person: Man
Ålder: 41-50 år
Geografiskt hemområde: Utomläns
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-12-21 19:57:10

Tidigare rapporter.