Trafikolycka

2017-11-29 09:45

Olycksfallsrapport

Rubrik: Trafikolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-11-29 09:45
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 31-40 år
Geografiskt hemområde: Utomläns
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-11-29 10:33:31

Tidigare rapporter.