Trafikolycka

2017-10-09 18:01

Olycksfallsrapport

Rubrik: Trafikolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-10-09 18:01
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-10-09 22:06:50

Tidigare rapporter.