trafikolycka

2017-10-06 08:27

Olycksfallsrapport

Rubrik: trafikolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-10-06 08:27
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-10-06 10:17:20

Tidigare rapporter.