Trafikolycka

2017-07-10 10:40

Olycksfallsrapport

Rubrik: Trafikolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-07-10 10:40
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 61-70 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-07-10 14:32:35

Tidigare rapporter.