Trafikolycka Björkeryd

2018-01-11 08:15

Olycksfallsrapport

Rubrik: Trafikolycka Björkeryd
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-01-11 08:15
Antal skadade: 3

Skadad person: Kvinna
Ålder: 0-10 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Utskriven

Skadad person: Kvinna
Ålder: 11-20 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Utskriven

Skadad person: Man
Ålder: 41-50 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Utskriven

Senast uppdaterad 2018-01-11 12:49:18

Tidigare rapporter.