test

2017-03-10 00:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: test
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-03-10 00:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-03-10 14:13:11