test100

2017-03-10 14:14

Olycksfallsrapport

Rubrik: test100
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-03-10 14:14
Antal skadade: 3

Skadad person: Kvinna
Ålder: 41-50 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Avliden
Vårdnivå: Utskriven

Senast uppdaterad 2017-03-10 14:14:37