T-Olycka

2018-07-12 11:20

Olycksfallsrapport

Rubrik: T-Olycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-07-12 11:20
Antal skadade: 0

Skadad person: Kvinna
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Utskriven

Senast uppdaterad 2018-07-12 13:44:30

Tidigare rapporter.