T-Olycka

2018-07-11 12:30

Olycksfallsrapport

Rubrik: T-Olycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-07-11 12:30
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 71-80 år
Geografiskt hemområde: Utomläns
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2018-07-11 14:15:53

Tidigare rapporter.