T-oliycka västra Karlskrona

2018-07-12 10:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: T-oliycka västra Karlskrona
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-07-12 10:00
Antal skadade: 2

Skadad person: Kvinna
Ålder: 41-50 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Utskriven

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Utskriven

Senast uppdaterad 2018-07-12 12:20:58

Tidigare rapporter.