Svimning

2017-05-15 19:20

Olycksfallsrapport

Rubrik: Svimning
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-05-15 19:20
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 61-70 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-05-15 20:48:15

Tidigare rapporter.