Singelolycka

2017-07-16 06:10

Olycksfallsrapport

Rubrik: Singelolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-07-16 06:10
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 81-90 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-07-16 08:06:06

Tidigare rapporter.