Singelolycka

2017-06-23 01:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Singelolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-06-23 01:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Utskriven

Senast uppdaterad 2017-06-23 05:07:56

Tidigare rapporter.