sårskada

2018-04-08 17:45

Olycksfallsrapport

Rubrik: sårskada
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-04-08 17:45
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2018-04-08 20:42:28

Tidigare rapporter.