Rökskada fartyg

2017-10-29 19:50

Olycksfallsrapport

Rubrik: Rökskada fartyg
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-10-29 19:50
Antal skadade: 2

Skadad person: Man
Ålder: 61-70 år
Geografiskt hemområde: Utomlands
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Utskriven

Senast uppdaterad 2017-10-29 23:23:23

Tidigare rapporter.