Påkörd på övergångställe

2017-11-24 17:30

Olycksfallsrapport

Rubrik: Påkörd på övergångställe
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-11-24 17:30
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-11-24 18:19:52

Tidigare rapporter.