Påkörd fotgängare

2017-12-19 18:20

Olycksfallsrapport

Rubrik: Påkörd fotgängare
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-12-19 18:20
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-12-19 19:06:04

Tidigare rapporter.