Påkörd fotgängare

2017-12-12 08:20

Olycksfallsrapport

Rubrik: Påkörd fotgängare
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-12-12 08:20
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-12-12 10:08:33

Tidigare rapporter.