Påkörd fotgängare

2017-10-10 13:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Påkörd fotgängare
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-10-10 13:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 61-70 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-10-10 17:08:16

Tidigare rapporter.