påkörd cyklist

2017-09-11 17:10

Olycksfallsrapport

Rubrik: påkörd cyklist
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-09-11 17:10
Antal skadade: 1

Skadad person: Kvinna
Ålder: 61-70 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-09-11 19:00:20

Tidigare rapporter.