Olycka i skog

2017-12-23 12:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Olycka i skog
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-12-23 12:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 31-40 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Avliden
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-12-23 15:22:27

Tidigare rapporter.