Nedkylning efter att ha gått genom isen

2018-02-16 13:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Nedkylning efter att ha gått genom isen
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-02-16 13:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 61-70 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2018-02-16 15:54:41

Tidigare rapporter.