Motorcykelolycka

2017-07-06 22:30

Olycksfallsrapport

Rubrik: Motorcykelolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-07-06 22:30
Antal skadade: 2

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Avliden
Vårdnivå: På akuten

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-07-07 02:52:01

Tidigare rapporter.