Mopedolycka

2018-09-07 16:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: Mopedolycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-09-07 16:00
Antal skadade: 2

Skadad person: Man
Ålder: 11-20 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Skadad person: Man
Ålder: 11-20 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2018-09-07 18:11:12

Tidigare rapporter.