MC olycka

2018-07-24 18:24

Olycksfallsrapport

Rubrik: MC olycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2018-07-24 18:24
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 81-90 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2018-07-24 21:16:15

Tidigare rapporter.