MC olycka

2017-09-23 04:00

Olycksfallsrapport

Rubrik: MC olycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-09-23 04:00
Antal skadade: 1

Skadad person: Man
Ålder: 21-30 år
Geografiskt hemområde: Blekinge
Skadegrad: Allvarligt
Vårdnivå: Inlagd på sjukhus

Senast uppdaterad 2017-09-23 08:28:37

Tidigare rapporter.