MC-olycka

2017-07-16 11:10

Olycksfallsrapport

Rubrik: MC-olycka
Tidpunkt för ankomst till akuten: 2017-07-16 11:10
Antal skadade: 2

Skadad person: Man
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Utomläns
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Skadad person: Kvinna
Ålder: 51-60 år
Geografiskt hemområde: Utomläns
Skadegrad: Lindrigt
Vårdnivå: På akuten

Senast uppdaterad 2017-07-16 11:50:45

Tidigare rapporter.